Što je uopće Knjiga istine?
 

Na samom završetku Knjige Otkrivenja čitamo:

Ja svjedočim svakomu tko sluša riječi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu – na svemu što je napisano u ovoj knjizi. (Otk 22,18-19)

Opasno. Ali o kojoj se tu knjizi radi? Vratimo se malo u početna poglavlja Knjige Otkrivenja: 

I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! (Otk 5,1)

I zatim u Otkrivenju sve do kraja čitamo sadržaj te zapečaćene knjige:

I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata... (Otk 6,1)

Kad Jaganjac otvori drugi pečat...(Otk 6,3)

itd, itd

Dakle, radi se o zapečaćenoj knjizi čiji dio je u simbolima vidio apostol Ivan i zapisao u svom Otkrivenju, ali kako se ta knjiga zove?

Biblija daje odgovor i na to pitanje - u knjizi proroka Danijela čitamo:

Ali ću ti prije otkriti što je zapisano u Knjizi istine (Dn 10,21)

A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena!  (Dn 12,4)

Dakle knjiga o kojoj govori Knjiga Otkrivenja je Knjiga istine! I ne samo da govori o njoj, nego je čitavo Otkrivenje zapravo opis Knjige istine, na način koji je apostolu Ivanu to pokazano!

Eto zašto apostol Ivan u svojoj viziji Posljednjeg vremena vidi zapravo sadržaj Knjige istine, I ne samo to, nego Ivan vidi da Vrijeme Svršetka zapravo i počinje pojavom Knjige istine!

 

Sad se vi pitate, pa kakve to veze ima sa nama danas u 21. stoljeću?

 

Ima i to velike veze. Naime, Knjiga istine se doista i pojavila u studenom 2010. godine! I to upravo onako kako je Ivan i navjestio da će se dogoditi:

I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih. On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu. A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kâda, to jest molitava svetačkih. Pjevaju oni pjesmu novu:
»Dostojan si uzeti knjigu
i otvoriti pečate njezine
... (Otk 5, 6-9)

Dakle u jednom trenutku povijesti Isus osobno ljudima čita iz Knjige istine, tako barem vidi Ivan u Otkrivenju.

I zaista, u studenom 2010. godine na internetu se pojavljuju poruke koje Isus diktira jednoj vidjelici u Irskoj, koja ima zadatak poruke staviti na internet u neizmjenjenom stanju. 

Tako čitamo u poruci od 9. studenog 2010.:

U ovom trenutku zemlja je u tami.

Po Milosti se vraćam na zemlju da vam pokušam pomoći da pogledate u svoja srca i nađete Istinu.

Vraćam se na zemlju, kako je naviješteno. To vrijeme dolazi tako brzo da mnogi neće biti spremni. Tako puno će biti zgranutih i uzetih nespremnih, da neće ni vjerovati što se događa. Nema mnogo vremena za Moje proroke da pomognu pripremiti čovječanstvo za ovaj veliki događaj.

15. kolovoza 2012. Isus nam govori:

Moj otac je obećao svijetu, da će mu u ovom vremenu biti dana Knjiga Istine.

Proročanstva sadržana u Knjizi Otkrivenja se otkrivaju pred vašim očima. Ni jedan čovjek, ne razumije puno značenje Knjige Otkrivenja, jer njezin sadržaj nije jasno otkriven svijetu, jer je ona bila samo smjernica. Sada kada Ja, Jaganjac Božji – kao što je obećano – dolazim otvoriti pečate, će samo nekolicina to prihvatiti.

Dakle Knjigom istine nas naš Isus želi upozoriti na Njegov skori Dolazak i navijestiti nam događaje koji će mu prethoditi

            ...proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite (1Sol 5,20-21)
Knjiga Istine, navještena u Bibliji (Danijel i Otkrivenje), pojavila se
8. studenog 2010. godine, i njezino objavljivanje završeno je 6. svibnja 2015.!
(original na engleskom - klikni ovdje ,          hrvatski prijevod - klikni ovdje)  ...  ili na ovim stranicama, u izborniku Knjiga Istine.
 
 
Da li je to doista ta Zapečačena Knjiga koju Biblija navješta za Vrijeme Svršetka?
Da li je to siguran znak skorog Drugog Isusovog Dolaska?

 

 

Kako nam je Isus preko Knjige Istine od studenog 2010. godine pa sve do veljače 2013.
ukupno 33 puta to i navjestio, papa Benedikt je 11. veljače 2013. popustio stravičnom
pritisku masonerije u i izvan Crkve i objavio svoju ostavku, nakon čega je puknuo grom u
Baziliku Svetog Petra u Rimu, simbol papinstva. 
 
(za one koji više vole slušati nego čitati, na slijedećem linku je serijal videa sa istim
 sadržajem: 
https://www.youtube.com/watch?v=qb9oi073C4E&list=PLr56uPa7_4E4TRJ6ANAVlOZ59gPhoXB4c)
Nakon održanih konklava, na balkonu iste Bazilike pojavio se nepoznat čovjek kojega je
Isus u Knjizi Istine navjestio kao Lažnog proroka, kojega je u viziji vidio i Sveti Ivan
Evanđelista, koji se (ako izuzmemo svjetski
pozdrav Dobra večer) učinio poniznim i autentičnim. Ali nakon sat vremena došla nam je
nova Isusova poruka Knjige Istine u kojoj nas naš Kralj upozorava:
Da ne bude zabune, vama je otkrivena Istina. Vama sam, Moje pristaše,
r
ekao kako ćete biti prevareni.
Moj ljubljeni papa Benedikt XVI. je bio progonjen i pobjegao je,
kao što je 
prorokovano. 
Nisam imenovao ovu osobu, koja tvrdi da dolazi u Moje Ime.
(
Knjiga Istine 13.3.2013)    
Evo Biblijsko-povijesnog konteksta i kronologije Knjige Istine:
 
* Prorok Danijel je prvi koji, prije nekih dva i pol tisućljeća, vidi u viđenju
Knjigu Istine, koja sadrži događaje Vremena svršetka, ali on je mora zapečatiti,
o čemu čitamo u poglavljima sedam do dvanaest Danijelove knjige. 
Dn 10,21 Ali ću ti prije otkriti što je zapisano u Knjizi istine
Dn 12,4  A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! 
(iz citiranog se vidi da se tu ne radi o Bibliji, jer Biblija nije zapečačena i držana u tajnosti. BIBLIJA NAVJEŠTA KNJIGU ISTINE ALI BIBLIJA NIJE TA KNJIGA ISTINE!)
 
 
* Nekih šest i pol stoljeća nakon Danijela, zapečačenu Knjigu vidi apostol Ivan u svojoj viziji Vremena svršetka zapisanoj
   u Otkrivenju.
Otk 5,1 I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju - knjiga, iznutra i izvana ispisana,
zapečaćena sa sedam pečata!
Otk 5,3 I nitko - ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom - nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 
 
A da li je sadržaj Knjige Istine za nas važan? Da, i to toliko važan da je Ivan plakao:
 
Otk 5,4 Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 
 
Koji je zapravo sadržaj te knjige, kad je on toliko važan za nas? 
Sadržaj Knjige Istine, kako čitamo u narednim poglavljima Knjige Otkrivenja, jest precizna najava i opis događaja koji će prethoditi Isusovom Drugom Dolasku!
 
* U jednom trenutku povijesti knjiga će biti otpečačena i njen sadržaj otkriven ljudima koji u tom trenutku žive na zemlji!
 
Otk 5,5 ... Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.
Otk 6,1 I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata...
 
   Dakle, ne samo da će Njezin sadržaj biti otkriven ljudima, nego će to učiniti naš Gospodin Isus Krist osobno!
 
Kako, na koji način će nam to Isus objaviti sadržaj zapečačene Knjige?
   Onako kako je  opisano u desetom
   poglavlju Otkrivenja: putem svoga sedmog glasnika!
 
Otk 10,1 I vidjeh drugoga jednog, snažnog anđela...2 u ruci drži otvorenu knjižicu...
zakorači desnom nogom na more, lijevom na zemlju pa povika iza glasa kao kad lav riče. 
 
Dakle Isus će sadržaj Knjige objaviti preko svog glasnika (anđeo=glasnik) koji je i na zemlji i na moru.
 
A glas toga glasnika će se čuti kao kad lav riče - kao što lavlja rika odjekuje šumom, tako će glas glasnika odjekivati čitavim svijetom!
 
* Kako će započeti objavljivanje sadržaja Knjige Istine?
 
I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim: "Dođi!" Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te
kao pobjednik pođe da pobijedi. (Otk 6,1-2)
 
Eto to kaže Biblija. Isus će se jednom pojaviti i otvorit će prvi od sedam pečata ukazujući na čovjeka kojeg karakteriziraju bijela boja i pobjeda.
Tko to može biti ? Bijela boja, pobjeda ...
Mnogi pretpostavljaju da je to Isus. To bi doista moglo biti logično, kad ne bismo u nastavku pročitali što slijedi nakon
pobjede čovjeka u bijelom.
Biblija, naime, dalje kaže da će nakon toga Isus otvoriti i drugi, treći i četvrti pečat, a koji predstavljaju rat, glad i smrt.

 

Otk 6,3 Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: "Dođi!" 4 I iziđe drugi konj, riđan.

I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik.

5 Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: "Dođi!" Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. 6 Tada začujem kao neki glas isred četiriju bića gdje govori: "Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne udi!" 7 Kad Jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori: "Dođi!" 8 Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je "Smrt" i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim. 

 

Ovi užasi svakako se neće dogoditi nakon što Isus pobijedi. Mi znamo da će Isus pobijediti, i nakon toga više neće biti nikakvog zla, ali to će biti na kraju, a ne na početku serije događaja koji će prethoditi Njegovom Drugom Dolasku

i uspostavljanju Njegovog Kraljevstva.

 

Tko je dakle čovjek koga simbolizira bijela boja i pobjeda?

Nema druge. To samo može biti papa odnosno čovjek koji će zasjesti na njegovo mjesto.

 
A da će se jednom u povijesti Crkve SASVIM SIGURNO dogoditi da na papinom mjestu stoluje krivi čovjek, najavljuje upravo Biblija, i to po proroku Danijelu koji je vidio događaje zapisane u Knjizi Istine:

 

Dn 8,11 Poraste sve do Zapovjednika Vojske, oduze mu svagdašnju žrtvu i razori mu njegovo Sveto mjesto. 

Dn 12,11 Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. 

 

Što je svagdašnja žrtva? Nema dileme, jedna je jedina, ona koja se putem Svete Euharistije prikazuje već dva tisućljeća. 
Isus je jednom položio svoj život kao Žrtveno Janje, a Crkva koju je On utemeljio prikazuje svakodnevno diljem svijeta
Njegovu Žrtvu Bogu Ocu na Svetoj Misi.
I evo, prorok Danijel u svetoj Bibliji jamči da će svagdašnja žrtva, dakle sveta Euharistija, biti dokinuta.
Tko može dokinuti presvetu Euharistiju? Neki predsjednik, premijer, ministar?
Ne, nikako. Sveta misa je bila stoljećima strogo zabranjena u Rimskom carstvu, pa su ju naši prethodnici obdržavali  u katakombama.
I mi ćemo ići na skrovita mjesta, ako nam ju zabrane. Zabraniti ju mogu, ali dokinuti ne.
Pa tko onda može dokinuti Svetu Misnu Žrtvu?
Jedino papa. Samo i jedino papa (dakako uz suradnju određenog broja kardinala i biskupa).
I eto, doista Biblija jamči preko proroštva danog Danijelu da će se jednom u povijesti dogoditi krivi papa, koji će dokinuti
svetu Misnu Žrtvu.
 
Jednako proriče i sveti Pavao kada govori o Danu Gospodnjem, kao znak da je došlo vrijeme Pavao nas upućuje:
Jer ako prije ne dođe onaj otpad ... (2 Sol 2,3)
Tko može biti otpad? Ne može biti neki svećenik ili biskup nego samo papa!
 
I kada nam Isus preko svog glasnika, koji je i na zemlji i na moru, počme objavljivati sadržaj Knjige Istine, i to na način da objavljena Riječ odjekuje diljem svijeta poput lavlje rike, prvo na čega će Isus ukazati bit će upravo taj krivi papa! 
Tako čitamo u Otkrivenju  6,1-2.
Dakle, Posljednje vrijeme, ili Vrijeme svršetka, koje su u vizijama vidjeli Danijel i Ivan, započet će upravo pojavom Knjige Istine, u kojoj će nas Isus odmah na početku upozoriti na krivog papu!
I TO SE UPRAVO I DOGODILO U STUDENOM 2010. GODINE !
Naime, od studenog 2010. godine Isus nam objavljuje sadržaj Knjige Istine, i to tako što
svakih nekoliko dana izdiktira poruku jednoj udanoj ženi i majci iz Dublina u Irskoj, a ona
tu poruku mora objaviti na internetu! Upravo kako je i prorečeno u Bibliji.
Isusov sedmi glasnik je proročica iz Dublina koji je i na zemlji i na moru!
A kada ona Isusove Riječi objavi na internetu, to istog trenutka odjekne diljem svijeta,
kao kada lav rikne, i dostupne su u svakom kutku zemaljske kugle!
 
To da Isus neće odjednom objaviti čitav sadržaj Knjige Istine, koja je vrlo opsežna jer ju je Ivan vidio ispisanu iznutra i izvana, nego postepeno putem poruka koje sve zajedno čine kompletnu Knjigu Istine također je naviješteno u Otkrivenju:
 
Otk 10,2 ... u ruci drži otvorenu knjižicu...
 
Iz citiranog Biblijskog retka također vidimo da Glasnik u ruci drži ne zapečačenu nego otvorenu knjižicu jer glasnik dobije njen sadržaj, i on(a) taj sadržaj javno objavljuje. 

 

Čitajući Ivanovo Otkrivenje uočavamo da upravo pojava Knjige Istine označava početak Vremena svršetka tj.  serije događaja koji će završiti Drugim Kristovim Dolaskom i uspostavom Njegova Kraljevstva!

 
 
Biblija dalje kaže: 
Otk 10,10 Uzeh knjižicu iz ruke anđelove i progutah je. I bijaše mi u ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorči mi utrobu. 
Zašto je Ivanu rečeno da proguta knjižicu? Zbog toga kako bi njen otvoren sadržaj ostao sakriven sve do
Vremena svršetka!
A njen sadržaj je doista sladak, jer nam se direktno obraća naš Gospodin i govori nam da je pred nama Njegov slavni Dolazak koji već dvije tisuće godina iščekujemo, kako bi On uspostavio Božje Kraljevstvo u kojem radosti neće biti kraja, a ništa loše i zlo neće više postojati!
Ali kad čitamo o teškoćama koje će Crkvu i svijet prije toga zadesiti, a osobito po pitanju pape, u ustima je doista gorak okus!
 

 Evo nekoliko Njegovih Riječi  koje nam je uputio u svojoj prvoj poruci Knjige Istine 9.11.2010. godine:

 

U ovom trenutku zemlja je u tami. Moji sljedbenici također pate sa Mnom kada vide svijet grješnika koji nisu samo okrenuli leđa Bogu, Vječnom Ocu, nego i Meni, koji sam pretrpio veliku žrtvu kako bi ih spasio

od carstva vječnog prokletstva...
Vraćam se na zemlju, kako je naviješteno. To vrijeme dolazi tako brzo da mnogi neće biti spremni. Tako puno će biti zgranutih i uzetih nespremnih, da neće ni vjerovati što se događa. Nema mnogo vremena za Moje proroke da pomognu pripremiti čovječanstvo za ovaj veliki događaj.

 

 
* Početak Knjige Istine doista je šokantan! Prvi pečat koji Isus otkriva Knjigom istine od studenog 2010.  je pobjednik u
   bijelom, kako to i naviješta Otkrivenje. U vrijeme kada je papa Benedikt čvrsto bio na čelu Crkve, Isus kaže:
 
Moj voljeni papa Benedikt je okružen onima koji smišljaju njegov pad. (Knjiga Istine 26.11.2010)
Zamoli sve da mole za Mog voljenog Svetog Namjesnika Papu Benedikta, jer je okružen neprijateljima Mog Vječnog Oca. (
Knjiga Istine 5.3.2011)
Dani Mog ljubljenog Namjesnika sada su odbrojani. Napustit će Vatikan prije nego se Upozorenje dogodi. (Knjiga Istine 1.6.2011)
Moj Sveti Namjesnik, Papa Benedikt treba vaše molitve. Molite za njega svaki dan, jer treba zaštitu na svakoj razini da prođe mučenje koje mu predstoji. Važno je da Moji sljedbenici budu na oprezu zbog bilo kojeg drugog pape koji bi mogao doći, jer on neće biti od Boga. (Knjiga Istine 7.6.2011)
 
 
Danas smo se već naviknuli na činjenicu da je papa
Benedikt, koji je čvrsto držao kormilo Isusove Crkve,
otišao, ali u veljači 2013. bio je to šok za cijeli svijet.
A samo nekoliko sati nakon papina odreknuća 
grom je udario u baziliku Svetog Petra u Rimu,
glavnu papinsku crkvu u kojoj se nalazi i grobnica
Svetog Petra, prvog pape. (klikni za snimak na youtube-u)
 
sedam gromova koji će pratiti objavljivanje sedam pečata Knjige Istine
također su naviješteni u Otkrivenju:
Otk 10,2 ...u ruci drži otvorenu knjižicu. I zakorači desnom nogom na more, lijevom na zemlju pa povika iza glasa kao
kad lav riče. 3 I kad povika, oglasi se sedam gromova tutnjavom.
 
I evo, otvaranje prvog od sedam pečata Knjige Istine (pobjednik u bijelom) popraćeno
je prvim gromom upravo na mjestu na kojem u tim trenucima "čovjek u bijelom"
pobjeđuje papu Benedikta!
 
A neposredno nakon što smo čuli "habemus papam", nakon čega se što se
novoizabrani "papa Franjo" pojavio prvi puta na balkonu te iste bazilike Svetog Petra
u koju je udario grom,  Isus se oglasio:
 
Da ne bude zabune, vama je otkrivena Istina. Vama sam, Moje pristaše,
rekao kako ćete biti prevareni.
Moj ljubljeni papa Benedikt XVI. je bio progonjen i pobjegao je, kao što je
prorokovano. Nisam imenovao ovu osobu, koja tvrdi da dolazi u Moje Ime. (Knjiga Istine 13.3.2013)
 
Doista šokantno i zastrašujuće.
Ali upravo onako kako je i prorečeno u Otkrivenju vezano za Prvi pečat:
Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika lûk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi. (Otk 6,2)
Kada se pažljivo promotri redoslijed događaja koje je Ivan ovdje u viziji vidio, konjanik je bio u lovu (masoni su se dugo infiltrirali u Crkvu i zauzimali bitne pozicije), da bi u jednom trenutku dobio vijenac na glavu, ali bez da je pobijedio! (papa Benedikt je pod stravičnim pritiskom otišao, a na Petrovu Stolicu postavljen je čovjek koji nije dobio Božji mandat za vođenje Kristove Crkve). A nakon toga on , izgledajući kao pobjednik, ode da dalje pobjeđuje! (Ekipa sa Bergogliom na čelu postepeno dokida nauk Crkve do neprepoznatljivosti, a veliko finale će biti dokidanje Euharistijske Žrtve).
Ali kako vrijeme ide, tako se i obistinjuje sve ono što nam Isus najavljuje u Knjizi Istine, pa tako i način na koji će čovjek koji
sjedi na Stolici svetog Petra djelovati i upravljati Crkvom:
 
Zamoli sve da mole za Mog voljenog  Svetog Namjesnika Papu Benedikta, jer je okružen neprijateljima Mog Vječnog Oca. ... Molite, molite, molite da se vidi što lažni prorok uistinu jest. Pazite na njegovo ponašanje. Njegova nastojanja oko tajnog plana. Način na koji će Moji svete sluge pasti sa strahopoštovanjem pred njegove noge. Oni slušaju pažljivo što on ima za reći. Njegova poniznost bit će lažna. Njegove namjere štetne, a njegova ljubav odisati će samo njim. Vidjet će se kao netko tko unosi novine, pokretan – dašak svježeg zraka. Dok je vođen, pun snage, njegove moći ipak ne dolaze od Boga, Vječnog Oca. Dolaze od sotone. Zloga. (Knjiga Istine 5.3.2011, samo 3 mjeseca prije posjete pape Benedikta Hrvatskoj)
 
* Što slijedi nakon što je Lažni prorok zasjeo na čelo Crkve?
   Paralelno sa dokidanjem svagdašnje Misne Žrtve i promjenom Isusova nauka, slijedi veliki svjetski rat (drugi pečat) čije
   posljedice    će biti  glad (treći pečat)  i smrt (četvrti pečat), a usred toga teškog rata pojavit će se Antikrist (uz lažnog
   proroka, druga zvijer opisana u 13. poglavlju Otkrivenja). 
   On će doći kao mirotvorac i pridobiti simpatije ljudi, ali njegove namjere  će biti rušilačke, uključujući i čip - žig zvijeri.
   Ostatak Crkve, svi oni koji ne budu prihvatili izmjenu Isusova Nauka, bit će proganjan i mučen (peti pečat).
   Onda će se zemlja potresti, a na suncu, mjesecu i zvjezdama svjedočiti ćemo velikim promjenama (šesti pečat).
   Zatim će doći Veliko Upozorenje (sedmi pečat): na petnaestak minuta sve će stati, i svatko od nas će se naći
   licem u lice sa Isusom, nešto kao generalna proba Sudnjeg Dana. To će biti posljednja prilika grešnicima da prigrle
   Isusovo Milosrđe kako ne bi  propustili vječnost.
   Ubrzo nakon toga Isus će doći i uspostaviti svoje Kraljevstvo, u kojem neće postojati nikakvo zlo. O tome što nas čeka
   na kraju svega onoga što je započelo objavljivanjem Knjige Istine Isus kaže:

 

Molim vas, nemojte se bojati tog Dana, jer on će vam donijeti veliku sreću, mir i radost.

Moje Kraljevstvo će vas zadiviti, zbog svoje zapanjujuće ljepote.

Mnogi od vas se boje Mojih Poruka jer vjerujete da Drugi Dolazak znači smrt - kraj. Ali to je pogrešna pretpostavka.

Oni od vas koji dolaze k Meni drage volje, bez ikakvih uvjeta, s poniznošću i ljubavlju, neće doživjeti bol fizičke smrti. Umjesto toga, vi ćete se, u tren oka, naći u svojim novim sredinama. To će vas isprva šokirati i brzo ćete gledati oko vas tražeći svoje najmilije. Ja ću spasiti tolike duše da ćete biti sa vašim obiteljima, uključujući i one koji volite, one koji su već sa Mnom u Raju i osloboditi ću one koji su u vatri Čistilišta. (Knjiga Istine, 30.8.2013)

 

Samo je jedan put prema ljubavi i miru. To će biti u Mom novom Raju, gdje će Nebesa i Zemlja biti jedno.

Zar ne znaju to? Zar nikad nisu čuli Moje staro obećanje? Obećanje vječnog života, gdje će oni – čovječanstvo – koji se

okrenu Meni biti uzdignuti tjelesno, duhovno i duševno u Novu Zemlju i Nebo koji će se opet spojiti kao Raj

tako davno obećan djeci Mog Oca. (Knjiga Istine 13.11.2010)

 

Doći ću, kako je Pismo navijestilo, vrlo brzo – ranije nego što itko može shvatiti. Svijet će uroniti u tamu i očaj. A ipak ću oprostiti sve i svoj Mojoj djeci koja se, kada im grijesi budu izloženi, bez obzira koliko teški bili – odmah u trenutku ispovjede. Tijelom i duhom će ući u Raj kada Nebo i Zemlja postanu jedno, gdje ćete svi živjeti vječno s Obitelji zauvijek.

Obećanja koja Raj može ponuditi:

Bez bolesti, tjelesnih oštećenja, bez grijeha – samo ljubav. To je obećanje Mog Raja. Nitko neće ništa željeti. Svi će živjeti u slozi, radosti i ljubavi. (Knjiga Istine 13.11.2010)

 

 

Knjiga Istine doista sadrži pravo bogatstvo i vrijedi Ju pročitati. Osim proroštava događaja koji će pretoditi Drugom Kristovom Dolasku, Ona sadrži i konkretne upute što sve trebamo činiti kako bismo savladali sve poteškoće s kojima ćemo biti suočeni, i što činiti kako bismo u trenutku Velikog Dana bili dostojni naći se u Novom Raju, mi i naše obitelji.

Isus nam je u Knjizi Istine također poklonio sa Neba i prekrasne molitve za tu svrhu, i u svrhu spašavanja duša koje se neće same moći spasiti. (molitve su ovdje)

 

 

 

© 2014 by Knjiga Istine (D.Medo).  Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now