"Njihovi zli planovi sadržavaju i jedno novo cijepljenje širom svijeta, koje će svugdje u svijetu prouzrokovati bolesti, i koje će u jednoj mjeri kao nikad do sad prouzrokovati patnju. 
Izbjegnite svako takvo nenadano najavljeno cijepljenje širom svijeta; jer ono će vas ubiti."

Isus Krist, Knjiga Istine 17. 6. 2012.
"... Knjiga Istine je najveći Dar koji Sam Ja dao svijetu, otkada Sam poslao Moga jedinog Sina da vas otkupi. Ja ostavljam u baštinu ovaj Dragocjeni Dar da bi otvorio vaše srce, oslobodio vašu dušu od njene navezanosti na đavolske napasti i pomogao vam pripremiti se za Moje Kraljevstvo...
Vaš ljubljeni Otac, Svevišnji Bog" (Knjiga istine 9. 2. 2014.)
 
"... Otvorite vaše oči i prihvatite, da će se sad, konačno, navještena Knjiga Istine otvoriti pred vašim očima, poglavlje po poglavlje. Prihvatite ju kao dar, jer vam ona donosi vječni život...
Vaš ljubljeni Otac na Nebu, Bog Svevišnji" (Knjiga istine 18. 5. 2012.)
Knjiga istine je jedna od tri Božje knjige:
  • Biblija – Sveto Pismo Starog i Novog Zavjeta
  • Knjiga istine – priprema za Drugi Kristov Dolazak
  • Knjiga života – sadrži imena svih koji će uživati vječnu Radost u Kraljevstvu Božjem

Biblija je istinita Riječ Božja, i ona naviješta preostale dvije Knjige iz Božje Trilogije:

Otk 21,27 Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.
Dn 10,21 Ali ću ti prije otkriti što je zapisano u Knjizi istine.

Cilj svakog čovjeka trebao bi biti da mu ime bude zapisano u Knjizi života, a da bi to mogao postići treba slijediti Put opisan precizno i detaljno u Bibliji.
Ipak, onoj generaciji koja će svjedočiti Drugom Kristovom Dolasku trebat će i dodatna pomoć – Knjiga istine kojom će nas Bog upozoriti na stupanje na scenu Antikrista i Lažnog proroka i njihovu Veliku prijevaru u svijetu i u Crkvi, te nas poučiti kako izdržati sve kušnje ovog vremena Velike Nevolje i kako svoje duše pripremiti za prolazak kroz Vrata Raja.
 
Knjigu Istine prvi je vidio prorok Daniel cca 536. godine prije Krista. Sadržaj Knjige Istine je opis događaja Vremena svršetka, a koji će prethoditi Drugom Kristovom Dolasku i Njegovu uspostavljanju Njegova Kraljevstva. Događaje je Daniel vidio samo u simbolima, te mu je rečeno da Knjigu Istine zapečati i da će zapečačena ostati sve do Vremena svršetka.

"A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka!" ...“Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka." Dn 12,4,9

Punih sedam stoljeća nakon proroka Daniela, tu zapečaćenu Knjigu vidi apostol Ivan u svojoj viziji Vremena svršetka, zapravo Ivan vidi pojavljivanje Zapečaćene Knjige i Jaganjčevo otkrivanje njena sadržaja čovječanstvu kao prvi u seriji događaja koji će prethoditi Drugom Kristovom Dolasku!

"I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju - knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata!" ... " I nitko - ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom - nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju." ..." Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih." (Otk 5, 1, 3,5)
"I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata,..."
"Kad Jaganjac otvori drugi pečat,..." "Kad Jaganjac otvori treći pečat,..." (Otk 6, 1, 3, 5) itd itd. Sve do kraja Knjige Otkrivenja svetom Ivanu se otkriva sadržaj Zapečaćene Knjige, u simbolima, kao i proroku Danielu.

Zašto je sadržaj Knjige istine u simbolima zapisan u Bibliji (Knjiga proroka Daniela i Knjiga Otkrivenja) tisućljećima prije nego će Jaganjac doista otkriti čovječanstvu sadržaj njenih zapečaćenih tajni? Zato da možemo provjeriti njenu vjerodostojnost uspoređujući njen sadržaj sa onim što su zapisali Daniel i Ivan!

I napokon, u studenom 2010. pojavile su se na internetu poruke Knjige istine, koje su objavljivane svakodnevno sve do svibnja 2015. godine! Putem nje smo upozoreni na neobične i teške događaje koje će se dogoditi u narednim godinama, u svijetu i u Crkvi, te nam je najavljen Drugi Kristov Dolazak te uspostava Njegova Kraljevstva, Novog Neba i zemlje, kroz čija Vrata će proći samo oni koji budu dostojno pripremljeni, te koji izbjegnu sve zamke Antikrista i Lažnog proroka, koji upravo u ovom vremenu stupaju na scenu, i pomoću vojske svojih sljedbenika žele nanijeti zlo čovječanstvu i odvojiti ga od pravog, Živog Trojstvenog Boga!

Kako je istina teška za prihvatiti, tako je i Knjiga istine dočekana "na nož" i proglašena lažnom od strane brojnih katoličkih teologa i svećenika, premda se njena proroštva ispunjavaju pred našim očima. Time su njeni kritičari postupili upravo suprotno od preporuke Svetog Pavla: . ...proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite (1Sol 5,20-21)

Na to nas je i upozorio naš Gospodin: Tebe, kćeri Moja, će napadati oni koji kažu, da će Sveto Pismo biti maknuto na stranu u korist ovih poruka. Ali to nije tako. Moje poruke u današnjem vremenu trebaju potkrijepiti pouke sadržane u Bibliji, zato što tako puno ljudi u današnje vrijeme ne znaju što je u njoj sadržano.( 12. 02. 2012).
U prvoj Isusovoj poruci Knjige istine od 9. studenog 2010. čitamo:
U ovom trenutku zemlja je u tami.
Po Milosti se vraćam na zemlju da vam pokušam pomoći da pogledate u svoja srca i nađete Istinu.
Vraćam se na zemlju, kako je naviješteno. To vrijeme dolazi tako brzo da mnogi neće biti spremni. Tako puno će biti zgranutih i uzetih nespremnih, da neće ni vjerovati što se događa. Nema mnogo vremena za Moje proroke da pomognu pripremiti čovječanstvo za ovaj veliki događaj.
15. kolovoza 2012. Isus nam govori:
Moj otac je obećao svijetu, da će mu u ovom vremenu biti dana Knjiga Istine.
Proročanstva sadržana u Knjizi Otkrivenja se otkrivaju pred vašim očima. Ni jedan čovjek, ne razumije puno značenje Knjige Otkrivenja, jer njezin sadržaj nije jasno otkriven svijetu, jer je ona bila samo smjernica. Sada kada Ja, Jaganjac Božji – kao što je obećano – dolazim otvoriti pečate, će samo nekolicina to prihvatiti.
Dakle Knjigom istine nas naš Isus želi upozoriti na Njegov skori Dolazak i navijestiti nam događaje koji će mu prethoditi.
U periodu od studenog 2010. do svibnja 2015. objavljena je ukupno 1331 poruka koje sačinjavaju ovu jedinstvenu Knjigu, jednu od tri Božje Knjige: Biblija, Knjiga istine i Knjiga života!
Knjigu istine možete na internetu čitati:
(original na engleskom - klikni ovdje ,          hrvatski prijevod - klikni ovdje)  
ili možete preuzeti u pdf obliku ovdje: Knjiga istine pdf

Ono što ovu objavu irskoj proročici čini potpuno drugačiju od svih drugih privatnih objava jest slijedeće:
1. Knjiga istine je naviještena u Bibliji da će se pojaviti u jednom trenutku povijesti koji će prethoditi Drugom Dolasku Isusa Krista!
2. Nikada u povijesti, prije studenog 2010., nije se pojavila lažna Knjiga istine! Dakle ona je tako pažljivo skrivena u Svetom Pismu da nitko od onih koji su na temelju svojih tumačenja Otkrivenja i Danijela željeli predvidjeti datum Drugog Kristovog Dolaska nije uočio detalj da Vrijeme Svršetka nije došlo sve dok se ne pojavi Jaganjac sa Knjigom istine!
Sveti Pavao nas podučava da proroštva ne preziremo, nego da sve provjeravamo.
Kako dakle provjeriti autentičnost ovog proroštva? Zasigurno ne kao što su to učinili brojni svećenici i teolozi, kojima se proroštva jednostavno nisu svidjela pa su ih lakonski odbacili.
Razumljivo je, na primjer, da su u svibnju 2012. kritičari osudili kao nevjerodostojnu Isusovu poruku Knjige Istine od 26.5.2012:
 
Ja sam već prije rekao, da se slobodnozidarske grupe, koji su se ustremili na Vatikan, žele riješiti Moga ljubljenog Pape.
I oni namjeravaju, da ga sa podmuklim sredstvima protjeraju sa Petrove Stolice.
On će, kako sam već prije rekao, morati bježati, jer teško da će imati neki drugi izbor.  
Vaš ljubljeni Isus
Ali kada se to u veljači 2013. doista i dogodilo, na osnovu čega se to ispunjeno proroštvo proglašava lažnim?
Taj dan kada je papa  dao ostavku, 11. veljače 2012. puknuo je grom u Baziliku Svetog Petra u Rimu, koja simbolizira papinstvo:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Također je razumljivo i odbacivanje Isusove najave sveopćeg cijepljenja 26. studenog 2010. godine:
 
Pazite na zvjerstva koja će pokušati nanijeti cijepljenjem. Ne vjerujte iznenadnim sveopćim poticanjima na cijepljenje koja se mogu činiti milosrdna u svojoj namjeri. Budite na oprezu. Oni zemlju po zemlju umrežuju, kako bi nadzirali što je više moguće ljudi.
 
Doista je 2010. bilo teško zamisliti da će doći do sveopćeg cijepljenja, ali evo kao što vidimo nakon 10 godina se i ovo proroštvo ispunjava pred našim očima. Pa na osnovu čega onda to proroštvo proglasiti lažnim?
 
Nije mi cilj braniti Knjigu istine, jer i sam Gospodin Isus nam je rekao da nju nema potrebe braniti. Kako se radi o Knjizi koja je, za razliku od svih drugih proroštava,  navještena u Svetom Pismu, mogu jedino od srca preporučiti svima da ju pročitaju, usporede sa njenim Biblijskim navještajem i sa stvarnim događajima oko nas, i svatko za sebe donese svoj sud, da li je to doista Riječ Božja za vrijeme u kojem živimo!
Ovdje možete preuzeti kratki i sažeti vodič kroz Knjigu istine 

PRVA PORUKA OD NAŠEGA SPASITELJA ISUSA KRISTA

Knjiga Istine, 9. studenoga 2010.

 

Evo, bliži se vrijeme da kažeš svijetu da će pravda stići svakog tko Me odbaci.

Moja milost ne poznaje granice za sve one koji slijede istinu Moje Patnje na Križu.

Sretni su oni Moji sljedbenici koji odbacuju iskušenja s kojima se suočavaju svaki dan.

Drugi, koji su okrenuli leđa Mojim učenjima, slijepi su na obećanja koja sam dao kada sam zbog njihovih grijeha umro na križu.

U dubokoj sam boli i osjećam se pusto zbog napuštanja od strane Mojih voljenih grješnika za koje sam dao Svoj zemaljski život.

U ovom trenutku zemlja je u tami. Moji sljedbenici također pate sa Mnom kada vide svijet grješnika koji nisu samo okrenuli leđa Bogu, Vječnom Ocu, nego i Meni, koji sam pretrpio veliku žrtvu kako bi ih spasio od carstva vječnog prokletstva.

Uznemiren sam i plačem gorke suze zbog razočaranja i tuge jer sam već drugi put odbačen.

Pozivam Svoje sljedbenike da se okupe u ovom trenutku tuge u svijetu. Moraju ostaviti po strani nezainteresiranost za molitvu i pridružiti se Meni da pomognemo onim dušama koje je zli ukrao.

Još uvijek ima vremena da se grješnici pokaju. Ne postoji lak način. Mora biti iz srca.

Vjernici, ne bojte se skladno podići glasove da proglasite ljubav koju imam za sve.

Kršćani, Muslimani, Hindusi, Židovi i sve one vjere izvedene iz čovječjeg uma – pozivam sve, posljednji put, da otvorite oči istinitoj Riječi Božjoj.

Bogu koji vam šalje Riječ po prorocima.

Istina je napisana i dokumentirana u Svetoj Riječi Pisma, koju nitko ne može izmijeniti, promijeniti ili pokušati izvrnuti njeno tumačenje.

Postoji samo jedan Bog. Zato spustite oružja, otvorite oči i slijedite Me u Vječni Život.

Toliko vas sve volim da sam dao svoj život za vas. Jeste li to zaboravili? Po mojoj Božanskoj Milosti po posljednji put vas molim da se okrenete prema Meni. Po Milosti se vraćam na zemlju da vam pokušam pomoći da pogledate u svoja srca i nađete Istinu. Ne dozvolite da vas prevarant uništi. Tražite Istinu. Ljubav – čista ljubav – pravi je put u Kraljevstvo Mog Oca.

Molim vas, molim da zapamtite moje Božje Milosrđe. Volim svakog od vas.

Molite sada za oprost. Ispružite ruke i dopustite da vas vodim do Kraljevstva mog Oca. Vraćam se na zemlju, kako je naviješteno. To vrijeme dolazi tako brzo da mnogi neće biti spremni. Tako puno će biti zgranutih i uzetih nespremnih, da neće ni vjerovati što se događa. Nema mnogo vremena za Moje proroke da pomognu pripremiti čovječanstvo za ovaj veliki događaj.

Vjernici, pozivam vas da poslušate Moje Upozorenje. Širite Istinu. Pozovite ljude da traže Moje Milosrđe. Ja ću nastojati spasiti svaku dušu koja se kaje, do njenog posljednjeg daha.

Ne mogu i neću se miješati u vašu slobodnu volju. Molim vas da slušate i čuvate Moju Riječ. Sve vas volim.

Molim vas da molite za obraćenje prije Kraja Vremena koji skoro dolazi.

Ne želim plašiti svoje sljedbenike, ali sve vas molim da spasite duše.

Morate podsjećati svakog na hitnost oslobađanja umova od svjetovnih težnji. Umjesto toga, tražite vrline jednostavne poniznosti, lišene ega i idolopoklonstva.

Obični ljudi će morati utirati put širenja istine o Mom Drugom Dolasku.

Zbog brzog razvitka duhovne tame, koju širi ateizam i val sotonističkog bogoslužja u tužnom i nezahvalnom svijetu današnjice, obične duše, pravi vjernici, će preuzeti ovaj zadatak.

Molite za Spasenje čovječanstva jer svijet ulazi u Veliku Nevolju, kako je i naviješteno u Svetom Pismu.

Na čovjekovoj je slobodnoj volji da li će biti spreman ili ne tražiti iskupljenje za grijehe. Nikada se ne smije bojati. Moja je Ljubav uvijek milostiva.

Vaš Spasitelj Isus Krist

grom_crkva_svetog_petra1.jpg
Sveti_Ivan_na_Patmosu.jpg